Velkommen til Skolehuset

Skolehuset i Ramløse

Skolehuset er et tilbud for børn med kognitive vanskeligheder og udfordringer inden for autismespektrumforstyrrelser.

Det overordnede mål for det integrerede tilbud er at udvikle det enkelte barns personlige, sociale og faglige kompetencer med udgangspunkt i den enkeltes styrker, potentialer og handicap.

For Skolehuset gælder følgende mål:

  • At alle børnene via træning lærer at klare sig bedst muligt i livet udenfor skolen (livsduelighed).
  • At alle børnene synligt og dokumenteret udvikler deres individuelle fysiske, sociale og faglige kompetencer.
  • At alle børnene i videst muligt omfang lærer at varetage dagligdagens arbejdsprocesser på egen hånd (selvstændighedstræning).
  • At alle børnene lærer teknikker til at udtrykke sig og kommunikere med omverdenen.
  • At så mange børn som muligt lærer at indgå i lege- og sociale relationer til et eller flere børn.

Børnene visiteres til tilbuddet gennem det kommunale visitationsudvalg.

Kom ud og besøg os

I er meget velkommen til at kontakte os for yderligere info eller besøg.

Kontakt informationer

Ramløse Skolehus
Frederiksværksvej 109
3200 Helsinge
Telefon: +45 72499271

Hvor bor vi?