Børnehaven

Børnehaven i Ramløse

Børnehaven er stedet, hvor udfordringerne og mulighederne bliver mere mangfoldige end i vuggestuen. Her skal vi sikre, at barnet får mulighed for at lære at være en del af et socialt fællesskab, hvor børnene tilegner sig sociale omgangsformer. Hverdagen skal være overskuelig i forhold til udviklingstrin, og med mulighed for at tilegne sig ny viden gennem forskellige aktiviteter.

Bamsestuen og Guldsmedestuen deler hus med vores vuggestue. På disse 2 stuer har de 3-4 årige en tryg hverdag med leg, aktiviteter og ture ud af huset.

Alfestuen med vores kommende skolebørn har et hus for dem selv – dog i tæt tilknytning med det øvrige børnehus. I deres sidste år i børnehave har vi bl.a. fokus på skoleparathed og selvhjulpenhed.
Fra august 2020 er vi knap 20 børn på hver stue, og 3 faste voksne til at sætte rammerne for en god hverdag.

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i de udvidede læreplanstemaer og et årshjul vi årligt justerer og planlægger. Eksempler på emner kan være “sundhed”, “Mig og min Familie” eller noget helt tredje. Det kan I læse mere om under ”årshjul”. I hverdagen er der også god plads til at gribe idéer og spontant lave teater, krea, tage på mindre ture eller andre ting.

De daglige aktiviteter kan både være som stue, men også i aldersopdelte grupper. Det er bl.a. her vi arbejder med at gøre vores ældste børn skoleparate og giver dem en tryg overgang til skolelivet. Eller her vi kan give de yngste naturoplevelser i deres tempo. 
Vi vægter udeliv og fysisk aktivitet højt og udnytter at vores nærområde rummer natur, hal og legepladser. 

Vi samarbejder også med de lokale foreninger. Ved juletid åbnes eksempelsvis møllen op for hele børnehuset, og tager imod med musik, pebernødder og julehistorier.

Kom ud og besøg os

I er meget velkommen til at kontakte os for yderligere info eller besøg.

Kontakt informationer

Ramløse Børnehus
Frederiksværkvej 107
3200Helsinge
Telefon: +45 7249 9200

Daglig leder:
Jette Wrem

Direkte telefon:  +45 7249 7119
Email: jwrem@gribskov.dk

Hvor bor vi?