Årshjul

Årshjul

Børnehaven og vuggestuen arbejder ud fra samme årshjul som tager udgangspunkt i emner, hvori de 6 læreplanstemaer indgår:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Derudover er der fokus på årets traditioner og højdepunkter f.eks. jul, påske, fødselsdag og sommerfest.

Gennem leg og hverdagsrutiner arbejder vi hver eneste dag, med at hjælpe børnene til, at udvikle kompetencer som styrker børnenes selvværd og robusthed.

Kom ud og besøg os

I er meget velkommen til at kontakte os for yderligere info eller besøg.

Kontakt informationer

Ramløse Børnehus
Frederiksværkvej 107
3200Helsinge
Telefon: +45 7249 9200

Daglig leder:
Jette Wrem

Direkte telefon:  +45 7249 7119
Email: jwrem@gribskov.dk

Hvor bor vi?