Velkommen til Ramløse Fritidsordning

FO'en i Ramløse

Ramløse FO, Ramløse Skoles fritidsordning, er et tilbud til børn fra 0-5.klasse. FOen er beliggende på skolens matrikel og har egne lokaler i en af skolens blokke. I forbindelse med FOen er der en nyetableret legeplads, ligesom børnene i FO har adgang til bålplads, gymnastiksal og skolen faglokaler.

Skolen er én enhed bestående af en undervisnings- og en fritidsdel. FOens pædagogiske personale læser også timer i skolen. FOen er således en integreret del af skolen, hvor lærere og pædagoger samarbejder omkring børnene gennem hele skoleforløbet. Samarbejdet tager udgangspunkt i at udnytte de forskellige faglige indgangsvinkler og særlige kompetenceområder, der knytter sig hertil, så der sikres et helhedsorienteret syn på barnet.

I en hverdag præget af mange voksenorganiserede aktiviteter er det vigtigt, at FO’en også giver plads til, at børnene selv kan finde på og organisere lege og aktiviteter i trygge rammer.

Derfor bygger kulturen i FO i udbredt grad på børnenes medindflydelse på valg af aktiviteter.

Der holdes jævnligt børnemøder, hvor aktiviteter fastlægges, og større eller mindre emner fra den almindelige hverdag drøftes.

Kom ud og besøg os

I er meget velkommen til at kontakte os for yderligere info eller besøg.

Kontakt informationer

Ramløse Fritidsordning
Frederiksværkvej 107
3200 Helsinge
Telefon: +45 72499225

Hvor bor vi?