Velkommen til Ramløse Skole og Børnehus

Ramløse Børnehus flyttede i sommeren 2016 ind på samme matrikel som Ramløse skole

Det skabte mulighed for en rød tråd fra barnet starter i vuggestue og op igennem børnehave og skolegang. Tryghed, genkendelighed og omsorg er nøgleord i vores arbejde med børn og forældre i Børnehuset.

Med kompetente og dygtige lærere og pædagoger ønsker vi at gøre vores elever så dygtige, de kan, både fagligt og socialt – og vi gør det i et tæt samarbejde med forældrene, der kender deres barn bedst.

Ramløse Skoles fritidsordning, er et tilbud til børn fra 0-5.klasse. FOen er beliggende på skolens matrikel i Nordsjælland og har egne lokaler i en af skolens blokke. I forbindelse med FOen er der en nyetableret legeplads, ligesom børnene i FO har adgang til bålplads, gymnastiksal og skolen faglokaler.

Gribskov Specialbørnehave tilbyder børn med varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, en tryg hverdag i vores helt nyrenoveret hus. Vores pædagoger arbejder ud fra det enkeltes barn forudsætninger, og i det daglige samarbejder de med andre tilknyttet faggrupper samt naturligvis forældre. 

Skolehuset er et tilbud for børn med kognitive vanskeligheder og udfordringer inden for autismespektrum forstyrrelser.

Det overordnede mål for det integrerede tilbud er at udvikle det enkelte barns personlige, sociale og faglige kompetencer med udgangspunkt i den enkeltes styrker, potentialer og handicap.